برچسب گذاری توسط: اقتصاد، تاثیر، کانادا، مکزیک، ایالات متحده

اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی 30 صفحه + rar

چکیده این مقاله به عنوان بخشی از آکادمی بین المللی برای بررسی و مطالعه ابتکار گردشگری ارائه شده است که درک درستی از تاثیر بحران اقتصادی از 20082009 تا به حال و رفاه و...