برچسب گذاری توسط: اقتصاد كشور

اثرات نفت بر اقتصاد كشور 45 صفحه + doc

میدان گازی جنوبی از اكتشافات شركت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است وسعت این مقدان 9 هزار و 700 كیلومتر مربع است با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی،...