برچسب گذاری توسط: الكتریكی ESP

سیستم فرمان الكتریكی ESP 14 صفحه + doc

مجموعة سیستم هایی كه در هدایت و تعادل حركت اتومبیل سیستم هستند شامل سیستم، ترمز،‌سیستم تعلیق و سیستم فرمان می باشند در این مقاله با بررسی نوعی سیستم فرمان پیشرفته می پردازیم فرمت فایل:...