برچسب گذاری توسط: الودگی اب فاضلاب ها

الودگی اب 18 صفحه + doc

آب مهمترین و فعال ترین ماده روی زمین است آب منشاء حیات است و زندگی بدون آب ممکن نیست آ ب در ساختمان بدن هر موجوده زنده وجود دارد 65 درصد از بدن انسان...