برچسب گذاری توسط: الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات

تحقیق سازمانی مجازی الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات 144 صفحه + doc

سازمانهای مجازی مصداق عینی پیشرفت در فناوری اطلاعات آند و بدین وسیله از آنها پشتیبانی می‌كنند این سازمانها یا واگذاری فعالیتها به سازمانهای مستقل دیگر و تأمین خدمات و كالاها با همكاری واحدهای خارجی...