برچسب گذاری توسط: الیاف نساجی

بررسی ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتكی 98 صفحه + doc

طرح استفاده از الیاف نساجی ترموپلاستیك شكل گرفته است ، كاربرد جدیدی از نانو ساختارهای سطحی یك نمونه از رول امباسینگ شكل گرفته در جایی كه یك فلز انعطاف پذیر برجسته كه طرح در...