برچسب گذاری توسط: امنیت شبکه

مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتری 180 صفحه + doc

چكیده مدیریت و نگهداری شبكه به منابع IT عظیمی نیاز دارد جهت درك كامل اهمیت مدیریت شبكه باید تعدادی از وظایف اصلی مدیریت را بدانید نصب و پیكربندی ایستگاههای كاری و سرورها ارتقاء ایستگاههای...