برچسب گذاری توسط: انسانها چگونه آب و هوا را تغییر می دهند

اثر گلخانه ای و گرم شدن زمین 25 صفحه + doc

به مجموعه‌ای از گازها كه مقداری از انرژی خورشید را در جو زمین نگه می‌دارندو باعث گرم شدن جو می‌شوند‍‍، گازهای گلخانه‌ای می‌گویند بخار آب(H2O)، دی اكسیدنیتروژن (NO2)، دی اكسیدكربن (CO2) و متان (CH4)...