برچسب گذاری توسط: انواع استراتژی

پاورپوینت ماهیت استراتژی 31 صفحه + pptx

استراتژی مجموعه ای از سیاست ها و اهداف معین و مشخص یک سازمان می باشداستراتژی ها می تواند جهت حرکت سازمان را مشخص کرده و به درک سازمان و تمایز آن با سایر سازمان...