برچسب گذاری توسط: انواع انیمیشن

تاریخچه انیمیشن 63 صفحه + doc

شرکت والت دیزنی چون نمی خواست این کار به یک باره انجام شود، دست به کاری ابتکاری زد و روشی نوین را پدید آورد که این روش ساخت انیمیشن بسیار موثر بوده وهست این...