برچسب گذاری توسط: انواع ستونها

انواع ستونها 14 صفحه + doc

سه دسته فرم برای ستونهای یک خانه مستقل (خانوادگی) در کارهای معماری باستانی یونان دیده شده نوع Doric که قدیم ترین فرم یونانی است و در Parthenon در آتن دیده شده است این نوع...