برچسب گذاری توسط: انواع سلول های خورشیدی

دانلود مقاله سیستم های فتوولتائیک یا سلول های خورشیدی 30 صفحه + docx

سیستم های فتوولتائیک كه در اصل برای كاربردهای فضایی ابداع و تكمیل شده بودند، انرژی نوری را مستقیما به انرژی الكتریكی تبدیل می كنند اصل مقدماتی در این تكنولوژی پدیده ” فتوالكتریك “ است...