برچسب گذاری توسط: انواع نقوش در گلیم

هنرهای سنتی 15 صفحه + doc

هنر یكی از نیازهای اساسی زندگی انسان است متمایزترین شكل فعالیت اجتماعی كه بطور قطع در پیدایی و تكامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی، سهم به سزایی داشته است زایشی مطلقا شاق،...