برچسب گذاری توسط: انگیزش

مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری 125 صفحه + doc

بارشد و گسترش روزافزون تكنولوژی این سوال برای مدیران مطرح است كه چگونه امكان دارد سازمانی با وجود محدودیت‌های گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهیزات و تكنولوژی پیشرفته، در عرصه رقابت بین‌المللی...