برچسب گذاری توسط: اهمیت زهد

زهد دراسلام یعنی چه؟ 27 صفحه + doc

ابن أثیر، لغت شناس معروف در كتاب ارزشمندش، النهایة ، می نویسد «الزهد قلیل الشیء شیء زهید؛ زهد؛ یعنی، چیز اندك و ناچیز» وقتی گفته می شود «تزاهدوا الحدّ احتقروه و أهانوه؛ نسبت به...