برچسب گذاری توسط: اهمیت مدیریت در مدرسه

مطالعه میزان مهارتهای مدیریتی (انسانی، ادراكی و فنی) مدیران دوره متوسطه 15 صفحه + doc

مدیریت آموزش از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی می باشد در سازمانهای آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعالیت، روشهای اجرا و اهداف پیچیده آن، مدیریت و رهبری...