برچسب گذاری توسط: اولتراسوند سه بعدی

بررسی اولتراسوند سه بعدی 138 صفحه + doc

هدف در تصویر بردارری 3D مشاهدة ساختار آناتومی به صورت واقعی می باشد كه این امر توسط سیستم های تصویر برداری 2D، نظیر Xray CT MR و امكان پذیر نبوده است در این سمینار...