برچسب گذاری توسط: اکسپرسیونیسم در ارتباط با معماری و شهرسازی

اکسپرسیونیسم 22 صفحه + doc

هدف از انجان این پژوهش ، بررسی تعاریف و مفاهیم و تاریخچۀ شیوۀ بیان اکسپرسیونیسم در ارتباط با نقاشی ، معماری و شهرسازی می باشد با تأکید بر اندیشه ها آثار و فعالیت های...