برچسب گذاری توسط: ایجاد شبکه های work groupو domain

کارآموزی کامپیوتر شبکه 68 صفحه + doc

جهت اتصال به شبکه پس از فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نصب نرم افزارهای مورد نیاز می توانیم به دو روش گروه کاری یا domainیک شبکه کامپیوتری ایجاد کنیم در روش اول شبکه...