برچسب گذاری توسط: بررسی روان کاری هیدرواستاتیکی

بررسی روان کاری هیدرواستاتیکی 31 صفحه + doc

در روان کاری هیدرودینامیکی ، سطح یاتاقان کاملاً توسط یک فیلم سیال از یکدیگر جدا می شوند با استفاده از عمل لغزندگی جدایی فیلم به دست آمد تا با مکانیزم تولید فشار گوه فیزیکی...