برچسب گذاری توسط: بررسی سیماى نماز

بررسی سیماى نماز 23 صفحه + doc

هر چه براى نماز گفته و نوشته شود حق آن ادا نمى‏شود و چگونه ممكن است عمودِ دین و پرچم اسلام و یادگار ادیان و انبیا و محور قبولِ همه اعمال در چند جمله...