برچسب گذاری توسط: بررسی طبقه بندی ماشینهای بافندگی

بررسی طبقه بندی ماشینهای بافندگی 22 صفحه + doc

ماشینهای بافندگی راپیر ، انعطاف‌پذیرترین ماشینهای موجوددربازارهستند ازآنها می‌توان درتهیه انواع بسیارمتنوع پارچه استفاده كرد سرعت ماشین حدود 600 تا 700 پود دردقیقه است مرهون استفاده ازیك تكنیك ساختاری كاملاً پیشرفته است كه مشخصه...