برچسب گذاری توسط: تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

روانشناسی – تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد 82 صفحه + doc

روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند كه بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود...