برچسب گذاری توسط: تأثیر هنر

تأثیر هنر و معماری اسلامی بر هنر و معماری اروپا و امریکا 39 صفحه + doc

جهانی­شدن تنها فرصتی برای عرضه کردن استعدادها قابلیت‌های تمدن‌ها و فرهنگ‌ها ـ به ویژه معنایی و معنوی ـ در جهان آیینه‌گونی است که رسانه‌ها آن را ساخته و پرداخته‌اند و نه صرفاً بستری مطیع...