برچسب گذاری توسط: تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهات مختلف

اقلیم و معماری 50 صفحه + doc

آفتاب اشعه‌ای الكترومغناطیسی است كه از خورشید ساطع می‌شود این اشعه دارای طول موجهای مختلفی بین 280 تا 3 میكرون می‌باشد طیف نور خورشید بطور وسیعی به سه قسمت ماوراءبنفش، قابل رویت و مادون...