برچسب گذاری توسط: تاثیر عکس

عکاسی کردن 93 صفحه + doc

اختراع دوربین عکاسی برای هنرهای بصری به منزله یک انقلاب بود موقعیت و رابطه هنرمند با جامعه اش به کلی دگرگون شد، زیرا تا آن زمان توانایی تهیه و ساختن تصویر فقط در انحصار...