برچسب گذاری توسط: تاریخچه اداره پست

کارآموزی حسابداری اداره پست 30 صفحه + doc

كارآموزی مقوله‌ای است كه در جهت پختگی و تجربه آموزی شخص مفید است كارآموزی همچنین كه از خود لغت برمی‌آید، به معنای آموختن كار و حرفه می‌باشد بسیاری از كسانی كه واحد كارآموزی را...