برچسب گذاری توسط: تاریخچه بی نیالها پس از انقلاب

هنر های تجسمی 49 صفحه + doc

از زمانی که فاصله گرفتن از هنر های سنتی (مینیاتور) و تجدد گرایی به صورت جدی در ایران اغاز شد ، یعنی از زمانی که کمال الملک، زنان هنرمندی مطرح نگشتند و در واقع...