برچسب گذاری توسط: تاریخچه سازمان تجارت جهانی Wto

پاورپوینت سازمان جهانی تجارت 21 صفحه + ppt

مقصود از موضوعات جدید در سازمان جهانی تجارت موضوعاتی است كه در اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت در سنگاپور توافق شد درباره آن بررسی انجام شود و بدین منظور گروه كاری برای هریك تشكیل...