برچسب گذاری توسط: تاریخچه عقب ماندگی ذهنی

بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی 80 صفحه + doc

هر ساله میزان قابل توجهی ازمنابع انسانی واقتصادی جامعه به علت عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان در سنین مختلف به هدر می رود هرچند تلاش های از قبیل توجه به مسائل بهداشتی وتغذیه نوزادان...