برچسب گذاری توسط: تاریخچه فرش در ایران

تاریخچه فرش در ایران 19 صفحه + doc

اوج قالی کلاسیک ایرانی را که از آن با رنسانس قالی ایران یاد می شود زمان سلاطین صفوی (17221499 میلادی) به ویژه زمان حاکمیت شاه طهماسب اول (15871524 میلادی) و شاه عباس کبیر(16291587 میلادی)...