برچسب گذاری توسط: تاریخچه فرش یزد

تاریخچه فرش یزد 10 صفحه + doc

مردم همه به نساجی و بافتن پارچه های گوناگون ابریشمین مشغول اند و یزدیان با کار و کوشش خود مقدار زیادی از این پارچه ها را به هند، ایران، جغتای، چین و ماچین، بخشی...