برچسب گذاری توسط: تاریخچه مکانهای مذهبی بعد از اسلام در ایران

بناهای مذهبی 104 ص 104 صفحه + doc

مکانهای مذهبی، مساجد، مصلا و هموار ه نقش تعیین کننده ای در اعتلای فرهنگ، سیاست، علم و سایر شئونات تمدن ایفا نموده اند این تحقیق معماری، بدنبال خلق فضایی بمنظور ارائه و انجام فعالیتهای...