برچسب گذاری توسط: تاریخچه نقاشی در ایران

هنر نقاشی 17 صفحه + doc

نقاشی عمل بکار بردن رنگ دانه محلول در یک رقیق کننده و یک عامل چسپاننده یک چسب ) بر روی یک سطح (نگهدارنده) مانند کاغذ ، بوم یا دیوار است این کار توسط یک...