برچسب گذاری توسط: تاریخچه هنر معرق

معرق کاری 36 صفحه + doc

اگر در هنر معرق، زمینه كار هم از چوب بریده شود، معرق زمینه چوب نامیده می شود در واقع طرح اصلی توسط زمینه ایی از چوب احاطه می شود معرق زمینه چوب به روشهای...