برچسب گذاری توسط: تاریخچه پوستر

تاریخچه پوستر 81 صفحه + doc

اگر ریشه واژه پوستر را بررسی کنیم می بینیم پوستر به معنای چاپار یعنی ارسال سریع آگهی و اعلان لغت پوستر که معنی آگهی، اعلان و دیوارکوب است سرچشمه پوستر را به زمانی نسبت...