برچسب گذاری توسط: تاریخ مرگ مدرن

مرگ مدرن 95 صفحه + doc

در این كتاب نیز جنكز همانند سلف خود ونچوری انتقاد اصلی را متوجه میس وندرو خصوصاً طرح های مكعب شكل او برای موسسه تكنولوژی ایلی نویز (IIT) در آمریكا كرد، مجموعه ای از جعبه...