برچسب گذاری توسط: تامین مصلحت عامه

گزارش كارآموزی وكالت تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) 60 صفحه + doc

به دلیل مشکلاتی که در تهیه چنین موضوعی وجود داشت از جمله به زبان عربی بودن بسیاری از منابع مکتوب در این موضوع شاید کار حاضر جوابگوی انتظارات بسیاری از خوانندگان گرامی نباشد، با...