برچسب گذاری توسط: تبلیغات بازرگانی

تاثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون 135 صفحه + doc

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد اما به هر حال واقعیتی است كه خود را بر همه ما تحلیل كرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران...