برچسب گذاری توسط: تثبیت نرخ ارز

بررسی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی 55 صفحه + doc

هنگامی كه از شبكه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول...