برچسب گذاری توسط: تجارت الکترونیک اعتماد، ایالات متحده، سنگاپور، چین

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا، سنگاپور و چین 24 صفحه + rar

چکیده این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف كننده را در آمریكا ، سنگاپور و چین بررسی می كند نتایج نشان می دهد كه شهرت و اطمینان سیستم یك فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی...