برچسب گذاری توسط: تجارت بین الملل

كاربردهایی در تجارت بین الملل 44 صفحه + doc

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، كه شامل اقتصادهای باز هم بشود دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات كالا )را بررسی كنیم می خواهیم ببینیم چه...