برچسب گذاری توسط: تحریك سیستم ایمنی

دانلود مقاله استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه طیور 4 صفحه + doc

جمعیت میكـروفلـورطبیـعی روده تحت تاثیـرعوامل مختلفی نظیـر بروز بیماریهای معدی –روده ای ، تغییـرات جیره غذایی، استفاده ازآنتی بیوتیك ها جهت درمان بیماریها،كمبود تغذیه ای، مسافرت (حمل و نقل)، تراكم بالای گله، سن، واكسیناسیون...