برچسب گذاری توسط: تعریف واحد همسایگی

تحقیق در مورد مسکن 58 صفحه + doc

فضای مسکونی با نیازهای اولیه جهت حفظ شدن از عوارض محیطی، با اسکان در غارها و اجتماع گروهی در آن رخ نمود و بعدها در طول زمان و تحولات تاریخی، هر کجا انسان وجود...