برچسب گذاری توسط: تعزیه در ایران

بررسی پیشینه تئاتر 94 صفحه + doc

تئاتر آن شاخه از هنرهای نمایشی است كه به بازنمودن داستان ها در برابر مخاطبان یا تماشاگران می پردازد “تئاتر” یك هنر دراماتیك است و پنج قرن قبل از میلاد مسیح در آتن و...