برچسب گذاری توسط: تغذیه گندم

کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماری‌ها و علف های هرز) 33 صفحه + doc

مساله‌ی اساسی تغذیه گندم‌ در دیمزارها، تنظیم مقدار كود بر اساس رژیم رطوبتی قابل انتظار در منطقه رشد گیاه می‌باشد در شرایط بارندگی محدود، ضرورتاً بایستی مصرف كودهای شیمیایی را به اندازه‌ای محدود نمود...