برچسب گذاری توسط: تغییر جنسیت گرایی

مفهوم واقعی تغییر جنسیت و عواقب آن 48 صفحه + doc

80 درصد بیماران از نتیجه اعمال جنسی راضی هستند، نارضایتی از اعمال جراحی به شدت اختلالات روانی پیش از عمل بستگی دارد خودكشی به میزان 2% گزارش شده است (امینكاوه، كامران 1383) پیشینه نظری...