برچسب گذاری توسط: تكنولوژی پرورش دام و طیور در ایران

دانلود مقاله دامپروری و امور دام در كشور 13 صفحه + doc

در كشاورزی برای تولید یك محصول،‌سایر تخصصهای كشاورزی نیز كاربرد دارد مثلاً‌ برای تولید محصولات زارعی (گندم و جو)‌نیاز به شناخت بافت خاك كاربرد ماشین آلات برای آماده سازی زمین،‌ كاشت و برداشت محصول...