برچسب گذاری توسط: تمایل برای استفاده از گیاهان آبزی شناور بخاطر فواید گوناگون

دانلود تصفیه فاضلاب 65 صفحه + doc

امروزه تمایل برای استفاده از گیاهان آبزی شناور بخاطر فواید گوناگونشان نظیر میزان رشد بالا، عمل حذف نوترینت در سطوح بالا، غنی بودن این گیاهان از پروتئین كه باعث با ارزش شدن آنها به...