برچسب گذاری توسط: تنظیم سمعک

بررسی سمعگ و كاربرد آن 33 صفحه + doc

سمعك بوسیله ای گفته میشود كه صداها را تقویت نموده ، به راحتی برای فرد قابل شنیدن و درك میكند و سبب جبران كاهش شنوایی میشود شكل سمعكها مختلف می باشد كه عبارتند ا...